ปัจจุบันเป็นยุคที่โครงการบ้านนั้นผุดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะในตัวเมือง หรือแถวชานเมืองเอง หลาย ๆ คนที่มีความคิดอยากจะซื้อบ้านหลังแรก แต่ยังไม่มั่นใจในการกู้บ้านนั้น ควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการกู้บ้านให้ดี โดยเฉพาะคนที่มีฐานเงือนเดือนน้อย หรือเคยมีปัญหาทางการเงิน แล้วต้องการที่จะ กู้ร่วมซื้อบ้าน ยิ่งต้องทำความเข้าใจอย่างมาก ทำความเข้าใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ก่อนมีบ้านหลังแรก ที่จะช่วยให้ทั้งผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมได้เข้าใจวิธีการ หรือเงื่อนไขเบื้องต้นในการกู้ร่วม และการเป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน

ทำความเข้าใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ก่อนมีบ้านหลังแรก

กู้ร่วมซื้อบ้าน คืออะไร

การซื้อบ้าน น่าเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน ซึ่งโครงการหมู่บ้านในแต่ละที่ในปัจจุบันก็มีมูลค่าที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้บางครั้งการกู้บ้านด้วยตัวคนเดียว อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติง่าย ๆ ยิ่งเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่มีฐานเงินเดือนน้อยนั้น ก็มีอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้บ้านได้สำเร็จ คือ การกู้ร่วมซื้อบ้าน ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้าง ถือเป็นการเปิดโอกาสสำหรับคนที่มีฐานเงินเดือนน้อย โดย การกู้ร่วม คือ การร่วมเซ็นสัญญายื่นกู้ทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน เพื่อแสดงให้สถาบันการเงินเห็นว่า ผู้ร่วมรับภาระหนี้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ตามสัญญา เพื่อให้สถาบันทางการเงินอนุมัติการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น แต่การกู้ร่วมซื้อบ้านนั้น ถือเป็นการค้ำประกันรูปแบบหนึ่ง เพราะผู้กู้ร่วมจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนผู้กู้หลัก คือ มีหลักฐานรายได้ชัดเจน และมีการชำระหนี้ที่ดี รายได้ที่เหลือเพียงพอที่จะร่วมรับภาระหนี้ได้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนในสมัยนี้นิยมทำกันเป็นส่วนมากเมื่อต้องการกู้บ้าน

ทำความเข้าใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ก่อนมีบ้านหลังแรก - กู้ร่วมซื้อบ้าน คืออะไร

คุณสมบัติผู้กู้ร่วม

การกู้ร่วมนั้น ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ คุณสมบัติของผู้กู้ร่วม ก็มีกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกันกับผู้กู้หลัก ซึ่งหลาย ๆ คนที่อยากจะเริ่มซื้อบ้านครั้งแรก อาจจะสงสัยว่า ใครบ้างที่สามารถกู้บ้านร่วมกับเราได้ และผู้กู้ร่วมนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ มีหน้าที่อย่างไร โดยผู้ที่สามารถเป็นผู้กู้ร่วมได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน  เช่น  พ่อแม่ พี่ น้อง เครือญาติ หรือคู่สมรส และถ้ากรณีที่เป็นพี่น้องที่ใช้คนละนามสกุลก็สามารถกู้ร่วมกันได้ แต่ต้องนำหลักฐานมาแสดง เช่น ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่แสดงให้เห็นว่ามีพ่อแม่เดียวกัน หรือถ้ามีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็นำหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายวันแต่งงาน หรือใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งระบุว่าอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา เป็นหลักฐานในการกู้ได้ แต่หากมีบุตรร่วมกันก็ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งระบุชื่อของคู่สมรสที่มากู้ร่วม แต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายพิจารณาการให้สินเชื่อของแต่ละธนาคารด้วย ว่าแต่ละธนาคารที่เราจะไปกู้นั้น มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นด้วย

นอกจากคุณสมบัติผู้กู้ร่วมนั้นจะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนั้น คุณสมบัติทางด้านการเงิน สภาพคล่องทางการเงินก็ถูกนำมารวมอยู่ด้วย เพื่อที่ทางธนาคารจะได้มั่นใจว่าจะมีการชำระเงินอย่างสม่ำเสมอ  คุณสมบัติที่สำคัญอย่างมากของผู้กู้ร่วมนั้น คือ ความสามารถในการจ่าย ผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ส่วนใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ที่สำคัญไม่ควรภาระหนี้มากเกินไป และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ เพราะหากมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำหรือมีประวัติหนี้เสีย การมากู้ร่วมจะไม่เกิดประโยชน์อะไร เมื่อมีผู้ร่วมกู้แล้วก็ทำให้เกิดการเพิ่มฐานรายได้ของผู้กู้ให้เพียงพอต่อการผ่อนชำระหนี้ในวงเงินที่ต้องการ แต่ผู้ร่วมกู้จะกลายเป็นลูกหนี้ร่วมไปด้วย โดยผู้กู้หลักก็จำเป็นต้องผ่อนชำระหนี้ก้อนนี้ให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคารเอาไว้

การกู้ร่วมซื้อบ้าน - คุณสมบัติผู้กู้ร่วม

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

การกู้ร่วมซื้อบ้านนั้น เรียกได้ว่ามีข้อดีมาก ๆ สำหรับคนที่มีฐานเงินเดือนไม่พอกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หรือมีประวัติการใช้จ่ายที่ไม่ดีมากนั เพราะเรามีคนกู้ร่วมที่มีคุณสมบัติพร้อม ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการซื้อบ้านของเรา หลาย ๆ โครงการก็เริ่มให้สามารถกู้ร่วมกันได้หลายคน รวมไปถึงบางแห่งก็ลดฐานเงือนเดือนที่กู้ได้แต่เพิ่มจำนวนผู้กู้ร่วมเข้าไปแทน โดยข้อดีที่ทำให้หลาย ๆ คนหันมาสนใจการกู้ร่วมซื้อบ้านก็ คือ  มีโอกาสในการ อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น อาจได้วงเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากสถาบันทางการเงินถือว่าการมีผู้มากู้ร่วมซื้อบ้านด้วยจะเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ส่งผลให้มีโอกาสที่จะยินยอมอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ทำให้เราสามารถกู้บ้านผ่านได้ตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูเงื่อนไขของโครงการบ้าน หรือธนาคารที่เราไปยื่นกู้ด้วย

ข้อควรระวังของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

สิ่งที่คุณจะต้องระวังหากต้องการที่จะกู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกัน คือ ผู้กู้ร่วม ก็จะมีภาระหนี้ร่วมกับผู้กู้หลัก ดังนั้น การที่ธนาคารเลือกสภาพคล่องทางการเงินของผู้กู้ร่วมด้วย เพื่อความมั่นใจในการกู้บ้าน ว่าผู้กู้ร่วมนั้นจะสามารถชำระค่าต่าง ๆ ได้ หรือผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมจะสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร่วมกันได้ ตามหลักของธนาคารแล้ว การกู้ร่วมซื้อบ้านจะนับว่าเป็นผู้ที่ มีภาระหนี้ร่วมกัน ซึ่งต้องช่วยกันจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนให้ตรงตามที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากกรณีที่มีภาระหนี้ร่วมกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ขึ้นมา อีกคนหนึ่งก็ต้องรับหน้าที่จ่ายในส่วนนั้นด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น

หากผู้กู้หลักต้องการที่จะถอนชื่อผู้กู้ร่วมนั้น เป็นวิธีที่ยาก และมีขั้นตอนที่เยอะโดยธนาคารจะพิจารณาก่อนว่าผู้กู้หลักนั้นสามารถชำระค่าต่าง ๆ เองคนเดียวกได้หรือไม่ หากไม่ได้ ก็ไม่สามารถถอนชื่อผู้กู้ร่วมออกได้ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ร่วมซื้อบ้าน ต้องดูด้วยว่าคุณพร้อมที่จะมีหนี้หรือไม่ รวมไปถึงการขายบ้านก็ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเช่นกัน ถึงจะสามารถขายบ้านนั้นสำเร็จ

การกู้ร่วมซื้อบ้าน - ข้อควรระวังของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

การกู้ร่วมซื้อบ้านนั้น เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนมักจะใช้เป็นทางออกเมื่อเกิดปัญหา เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน โดยการกู้ร่วมต้องมีความสมัครใจของผู้ที่กู้ร่วมด้วย นอกจากธนาคารจะตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินของผู้กู้หลักแล้วนั้น ก็ยังตรวจสอบของผู้กู้ร่วมด้วย สำหรับใครที่สนใจการกู้ร่วมซื้อบ้านนั้น ทำความเข้าใจการกู้ร่วมซื้อบ้าน ก่อนมีบ้านหลังแรก ช่วยให้คุณเข้าใจการมีผู้กู้ร่วมซื้อบ้านมากยิ่งขึ้น

การกู้ซื้อบ้านนั้น ต้องใช้เงินจำนวนมากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการจ่ายมัดจำ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเงิน อยากจะหารายได้เสริมที่สามารถเริ่มลงทุนด้วยงบน้อยได้ บาคาร่าออนไลน์ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เป็นเกมที่จะช่วยทำเงินให้เราได้จริง และสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มกำไรให้ตัวเองมากขึ้นนั้น บาคาร่าออนไลน์ยังมีสูตรทำเงินเด็ดที่จะทำให้เรารวยได้ คลิกดูสูตรที่นี่

อ้างอิง

กู้เงินซื้อบ้านหลังแรก ต้องรู้อะไรบ้าง?

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อบ้าน [รู้ครบใน 3 นาที]

Home Buyer Guide ตอนที่ 3: การกู้ร่วมและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน